Wat voorheen de Oudercommissie van de afdeling Muziek was heet nu Werk in Uitvoering. Deze vrijwilligers helpen tijdens open dagen, uitvoeringen en voorspeelavonden met diverse hand- en spandiensten. Wij zijn blij met hun bijdrage tijdens deze drukke dagen!